KS Brannvern & Førstehjelp

Bok, Norsk grunnkurs i førstehjelp

Norsk grunnkurs i førstehjelp (NGF) er Norsk Førstehjelpsråds minimums anbefalte standardkurs i livreddende førstehjelp.

Kurset varer i 5 timer, og er bygget opp etter nye, moderne pedagogiske prinsipper der deltakerne under hele kurset deltar aktivt i undervisningen med tett veiledning fra instruktøren.

Oppdatert etter nye retningslinjer

Share on Facebook