KS Brannvern & Førstehjelp

Lærdal, Hodemodell, luftveier

Hodemodell for å vise hva som skjer når man gir frie luftveier

Share on Facebook