KS Brannvern & Førstehjelp

LESS, Båre med innskyvbare håndtak

LESS Båren benyttes til manuell forflytning av skadede, og i samråd med fagpersonell.

LESS bør løftes av minimum to personer, og gjerne med godkjente løftestropper/bærevester.

LESS Båren lagres optimalt innendørs, med håndtak inne, mørkt, tørt og mellom -25C og +35C

Etter bruk plasseres båren tilbake til fast lagringssted slik at beredskapen opprettholdes.

LESS båren er utstyrt med to gjennomføringer i skulderhøyde på pasienten. Disse er beregnet for gjennomføring av sikringsstropper fra bårestativ i ambulanse.

Håndtakene kan trekkes ut til innebygd stoppmarkering.

Låsefunksjonen på håndtak fungerer ved rotasjon mot høyre eller venstre. Håndtak skal ALLTID låses ved bruk.

Båren kan benyttes ved CT-scanning og røntgenundersøkelser, men ikke til MR-undersøkelser, grunnet materialet i rammeverket.

Share on Facebook