KS Brannvern & Førstehjelp

Dette tilbyr vi

Førstehjelp:

 • Praktiske og teoretiske målrettede kurs, som kan tilpasses deres virksomhet
 • (6 timer Norsk Grunnkurs i førstehjelp, NGF for de som har ansvar for barn, DHLR, hjertestarterkurs)
 • Redningsteknisk opplæring / Skadestedsopplæring
 • Utstyrskunnskap
 • Øvelser (små og fullskala)
 • Hjertestarter (salg og opplæring)
 • Førstehjelpsavtale: Oppbygging og refylling av førstehjelpenheter iht arbeidstilsynets krav til førstehjelpsutstyr på arbeidsplass.
 • Veiledning ved kjøp og bruk av førstehjelpsutstyr
 • Salg av førstehjelpsutstyr
 • Spesialtilpassede førstehjelpsenheter for industri, foreninger og idrettslag
 • Organisering av industrivern iht. NSO sine krav

 

Brannvern:

 • Praktisk og teoretisk målrettede kurs
 • Rådgivning for brannvernleder
 • Brannvernlederansvar
 • Branndokumentasjon
 • Brannvernrapporter
 • Innsatsplaner
 • Branntegning
 • Redningsteknisk opplæring(Skadested)
 • Evakueringsøvelser med og uten røyk, med rapport i etterkant
 • Øvelser (modelbord, planspill, fullskala)
 • Veiledning i kjøp av brannvernutstyr
 • Salg av brannvernutstyr
 • Kontroll av slokkeutstyr
 • Event security med mannskap og utstyr

Share on Facebook